• Ms.Nhung - 0975060223
  • tuyendung.fukuzawa@gmail.com
  • Tầng 6 tòa nhà SanNam, số 78 Duy Tân, Cầu Giấy, HN

Kỹ sư phân tích (強度解析エンジニア) – Miễn phí 100%

Kỹ sư phân tích (強度解析エンジニア). Mức lương : 35-38 man/tháng.                                                              NỘP